Dưới áp lực phát triển kinh tế Bình Phước, giảm tải áp lực của TPHCM, Bình Dương, tuyến đường cao tốc trọng điểm nối liền 3 tỉnh sẽ được xây dựng trong thời gian sớm nhất dưới sự chỉ đạo và giám sát trực tiếp của UBND các tỉnh, thành phố. Một khi được xây dựng, tuyến đường cao tốc này chắc chắn sẽ giúp Bình Phước thay đổi màu áo kinh tế theo hướng phát triển vượt bậc và con đường giao thương của khu vực Đông Nam bộ được mở rộng.